SI

Raziskovalci konstruiranja in oblikovanja priznavajo pet trendov prakse industrijskega oblikovanja, ki so posledica spreminjajočega se sveta:

  • (1) z novo tehnologijo se povečuje uporaba digitalnih medijev,
  • (2) oblikovalske panoge niso jasno razmejene,
  • (3) potrebno je multidisciplinarno skupinsko delo,
  • (4) trend se pomika z individualnih izdelkov k sistemom in
  • (5) odvisnost od spletnih virov je vse večja.

Glavni namen tega projekta je učiti in osvojiti zgoraj omenjene trende ter izuriti študente inženirstva v transverzalnih spretnostih pri razvoju novih izdelkov (NPD) na dejanskih industrijskih primerih, ki jih bodo priskrbeli industrijski partnerji, da bi spodbujali sodelovanje med študenti, univerzo in industrijo. Poleg tega se bodo posodobitve ter razvoj metodologije konstruiranja in oblikovanja in njene uporabe izvajali pri poučevanju konstruiranja in oblikovanja.
Projekt nudi tri zaporedne, toda edinstvene in neodvisne industrijsko usmerjene seminarje NPD v virtualnem okolju. Vsakega od seminarjev bo organiziral eden od partnerjev projekta v sodelovanju z drugimi. Sodelovanje bo vključevalo vrhunska predavanja, ki bodo sočasno in interaktivno s pomočjo profesionalne opreme za video konference podana študentom vseh sodelujočih univerz. Praktične izkušnje pa bodo podajale projektne dejavnosti študentov. Študenti bodo naredili nalogo NPD, ki jim jo bo dal izbrani industrijski partner. Projekt se bo namensko osredotočal na industrijsko-akademske projekte, da bi partnerji lahko povezali univerzitetno izobraževanje, raziskave in posel. Študenti bodo razvrščeni v mednarodne, multidisciplinarne virtualne ekipe. Že to bo dejavnostim dalo multikulturni in čezmejni pridih. Rezultati projekta bodo dokončno oblikovani in predstavljeni v okviru dogodkov, povezanih s kratkoročno mobilnostjo študentov.
Raziskovalne in razvojne dejavnosti v projektu za nadgradnjo prakse poučevanja oblikovanja v virtualnem okolju bodo osredotočene na metodologijo oblikovanja (vključno z orodji informacijsko-komunikacijske tehnologije) in na izvedbo ter uporabo metodologije v praksi poučevanja konstruiranja in oblikovanja.
Za dosego tega cilja so predlagani trije pomembni intelektualni donosi:
(1) najsodobnejša metodologija oblikovanja na osnovi najboljših praks in obširnih raziskovalnih ter razvojnih dejavnosti,
(2) kompleksen vir gradiva za poučevanje/učenje na osnovi razvoja NPD in nadgrajevanja ter izkušenj iz študentskih projektov in
(3) študija uporabe metod NPD, izzivov in vpliva.
Trije glavni intelektualni donosi bodo predstavljeni na treh velikih dogodkih, ki bodo v vsakem projektnem letu po eden: javni seminar, javna razprava in dan odprtih vrat. Ti dogodki bodo partnerjem omogočali, da na razpravo povabijo strokovnjake, za širšo publiciteto pa bodo poskrbeli tudi tisk in mediji. V približno istih obdobjih bodo načrtovani tudi projektni sestanki (npr. meddržavni projektni sestanki), razširjanje pa ne bo omejeno le na te dogodke. Raziskave, razvoj in rezultati študentskih projektov bodo objavljeni periodično s pomočjo različnih sredstev, glavna tribuna pa bo spletna stran projekta. Znanstveni rezultati bodo predstavljeni na konferencah ali objavljeni kot znanstvene publikacije.
Pričakujemo, da se bo v treh letih projekta strokovno povezalo 120 študentov oblikovanja, konstruiranja in drugih inženirskih študij, več kot 12 profesorjev in učiteljev, od pet do deset strokovnjakov iz panoge ter veliko zunanjih partnerjev, vsega skupaj približno 150 ljudi, ki bodo v prihodnosti sodelovali na poklicnem, akademskem in zasebnem področju življenja.
Čeprav bo projekt izveden v virtualnem okolju med partnerji (kar je velik dosežek virtualne mobilnosti in obsežne uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij), bo čezmejno sodelovanje obogateno z mobilnostjo študentov in osebja, kar bo sčasoma povečalo kakovost raziskav in učenja, izid pa bo izboljšana izkušnja učenja.
Sodelujoči študenti bodo razvili veščine inženirjev 21. stoletja, zato se bodo lahko učinkovito spopadali z izzivi, ko bodo postopek NPD izvajali v virtualnem svetu. Uporabljali bodo metode in orodja najnovejših računalniških tehnologij in dosegali tekočo človeško-tehnološko interakcijo na najvišji ravni. Tudi uslužbenci univerz, ki bodo pri tem sodelovali, bodo pridobili znanje o tehnoloških novostih. Razviti tehnološki donosi bodo služili kot izčrpen vir podatkov za nadaljnje raziskave in razvoj ter izboljšave metodologije oblikovanja še več let po zaključku projekta. Pričakujemo tudi dolgoročen učinek širjenja znanstvenih prispevkov v obliki konferenc in strokovnih člankov. Vsi partnerji pri projektu bodo ta projekt in njegove donose uporabljali kot model za prihodnje projekte, v katere bodo vključeni tudi drugi akademski in industrijski partnerji, da bi oblikovali širšo mrežo industrijsko-akademskega partnerstva, kjer bodo sodelovali na različnih ravneh.

* Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.