HR

Istraživanja procesa konstruiranja i razvoja proizvoda prepoznaju pet trendova industrijske prakse koji proizlaze iz promjenjivog globalnog okruženja: (1) pojava novih tehnologija povećava korištenje digitalnih medija; (2) granica između razvojnih disciplina je nejasna; (3) postoji potreba za multidisciplinarnim timskim radom; (4) pomak od pojedinačnih proizvoda prema sustavima; (5) povećanje ovisnosti o online resursima. Primarni cilj ovog projekta jest tehnološko i edukativno praćenje spomenutih trendova te uvježbavanje transverzalnih vještina studenata inženjerstva na stvarnim industrijskim slučajevima razvoja novih proizvoda (NPD), pruženih od strane industrijskih partnera sa svrhom poticanja suradnje između studenata, akademske zajednice i industrije. Uz navedeno se istovremeno nadograđuje i razvija metodologija konstruiranja i njena primjena u edukaciji.

Projekt predlaže tri uzastopna, ali jedinstvena, nezavisna i industrijski orijentirana kolegija razvoja novih proizvoda u virtualnom okruženju; svaki će organizirati jedan od partnera u projektu u suradnji sa svima ostalima. Suradnja će uključivati predavanja posljednjih dostignuća koja će biti održana istovremeno i interaktivno za studente svih uključenih sveučilišta korištenjem profesionalne opreme za video konferencije. Praksa kolegija biti će predstavljena kroz studentske projektne aktivnosti: studenti će raditi na zadatku razvoja novog proizvoda koji će zadati odabrani industrijski partner. Projekt je namjerno fokusiran na industrijsko-akademske vrste projekata kako bi se partnerima omogućilo da povežu visoko obrazovanje, istraživanje i poslovanje. Studenti će biti organizirani u međunarodne, multidisciplinarne, virtualne timove, čime se studentskim aktivnostima daje multikulturni i prekogranični karakter. Rezultati projekta biti će zaokruženi i prezentirani u okviru događaja vezanih uklopljenom, kratkoročnom mobilnošću studenata.

Težište aktivnosti istraživanja i razvoja u projektu biti će na nadogradnji prakse edukacije konstruiranja u virtualnom okruženju, metodologiji konstruiranja (uključujući ICT alate) te implementaciji i primjeni metodologije konstruiranja u praksi edukacije. Da bi se postigao navedeni cilj predložena su tri bitna intelektualna učinka: (1) najsuvremenija metodologija konstruiranja temeljena na najboljoj praksi i aktivnostima opsežnog istraživanja i razvoja; (2) kompleksni izvor materijala za predavanja/učenje na temelju razvoja i nadogradnji metoda razvoja novih proizvoda te iskustava iz studentskih projekata; i (3) studija primjene metoda razvoja novih proizvoda, daljnjih izazova i utjecaja. Tri glavna intelektualna učinka biti će proširena kroz tri veća događaja, po jedan u svakoj godini projekta: (1) javni seminar; (2) panel diskusija; i (3) dan otvorenih vrata; navedenim redoslijedom. Ovi događaji će partnerima omogućiti da upute poziv stručnjacima za diskusiju, a uz tisak i medije biti će osiguran i visoki publicitet. U istom razdoblju održavat će se projektni sastanci (npr. trans-nacionalni projektni sastanci). Diseminacija neće biti ograničena na događaje. Redovito će se objavljivati istraživanja, razvoj te rezultati i učinci studentskih projekata putem raznih medija, dok će glavna platforma biti web stranice projekta. Znanstveni rezultati biti će predstavljeni na konferencijama ili objavljeni u obliku članaka u znanstvenim časopisima.

Kroz tri godine očekuje se da će 120 studenata konstruiranja i inženjerstva, više od 12 profesora i nastavnika te 5-10 industrijskih stručnjaka i mnogih vanjskih suradnika povezati profesionalni odnosi – sveukupno 150 ljudi – za buduću suradnju u profesionalnoj, akademskoj, ali i privatnoj sferi njihovih života.

Iako se projekt izvodi u virtualnom okruženju između partnera (što je već veliko postignuće virtualne mobilnosti i opsežne uporabe ICT alata), prekogranična suradnja je obogaćena mobilnošću studenata i nastavnog osoblja, koja će u konačnici ojačati kvalitetu istraživanja i edukacije te rezultirati poboljšanjem iskustva učenja. Studenti koji će sudjelovati u projektu razviti će kompetencije inženjera 21. stoljeća i na taj način biti osposobljeni nositi se s izazovima učinkovitog izvođenja procesa razvoja novih proizvoda u virtualnom svijetu. Biti će sposobni koristiti metode i alate suvremenih računalnih tehnologija te postići nesmetanu interakciju čovjeka i tehnologije na najvišoj razini.

Sudjelujuće sveučilišno nastavno osoblje također će steći nova znanja o novim tehnologijama. Razvijeni intelektualni učinci će poslužiti kao sveobuhvatan izvor informacija za daljnja istraživanja, razvoj i poboljšanja metodologije konstruiranja i do nekoliko godina nakon završetka projekta. Također se očekuje dugoročni umnoženi utjecaj na znanstveni doprinos u obliku konferencijskih i stručnih, recenziranih radova. Svi partneri će iskoristiti projekt i njegov učinak kao uzor za buduće, nove projekte, koji uključuju ostale akademske i industrijske partnere te za stvaranje šire mreže industrijsko-akademskog partnerstva i suradnju na različitim razinama.

 

* This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.